Kirkonkylän itäosan yleiskaava

Kirkonkylän itäosan yleiskaava käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvinlahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle

Yleiskaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaan nähtävänä 1.2.-3.3.2017 välisen ajan Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä internet –sivuilla www.sotkamo.fi.

Kirkonkylän itäosan yleiskaava käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvinlahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Kaavahankkeen keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen asumisen ja virkistyskäytön tarpeet ja selvittää uusien asuinalueiden sijoittuminen suunnittelualueella.

Kirkonkylän itäosan yleiskaavaluonnos
Kirkonkylän itäosan kaavaselostus

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

 Sotkamo 31.1.2017

Ympäristö- ja tekninen lautakunta