Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanviraston kunnanvaltuustosalissa maanantaina 24.4.2017 klo 17.00 alkaen.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksessa laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 2.5.2017 klo 9.00-15.00.

Sotkamossa 19.4.2017

Jouko Korhonen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja