Kuulutus katusuunnitelmaksi

Ehdotus katusuunnitelmaksi pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti näh-tävänä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa 13 – 27.3.2017.

Keskustan asemakaava-alue:
– Rantatien, Sepänkujan ja Niemeläntien perusparannus

Sopalan asemakaava-alue:
– Sopalantien, Puronsuunkadun ja Onkitien rakentaminen

Mahdolliset suunnitelmia koskevat muistutukset tulee osoittaa ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa 28.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Sotkamon kunta/ympäristö- ja tekninen lautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Suunnitelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh. 044 7502113

Sotkamossa 10.3.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA