Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Ympäristölupa Lemminkäinen Infra Oy:lle tilalle Tipasoja 765-407-141-16

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.2.2017 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §: mukaisen ympäristöluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle tilalle Tipasoja 765-407-141-16.

Sijaintikartta

Maa-aineslupa myönnettiin kalliokiviaineksen ottamiseen 10 vuoden ajaksi 149 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Ympäristölupaan myönnettiin muutos louhittavan ja murskattavan kiviaineksen enimmäismäärän osalta. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta YSL 199 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimiseksi tuloa.

Päätös on nähtävillä 23.2.-27.3.2017 Sotkamon kunnan keskustoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo (2.kerros).

Päätöksen antopäivä on 24.2.2017. Valistusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 27.3.2017.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 23.2.2017

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta