Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Metsähallitus Metsätalous Oy:lle tilalle Korhosenaho 765-408-25-19

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2017 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §: mukaisen ympäristöluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle tilalle Korhosenaho 765-408-25-19.

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi 130 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölupa myönnettiin soran murskaukseen.
Kartta

Päätös on nähtävillä 26.1.-27.2.2017 Sotkamon kunnan keskustoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo (2.kerros).

Päätöksen antopäivä on 27.1.2017. Valistusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 27.2.2017.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 26.1.2017

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta