Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely huoltajille ja lapsille Sotkamossa 2017

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on Sotkamossa pitkät perinteet. Perinteisesti sotkamolaiset vanhemmat ovat aktiivisesti halunneet osallistua toiminnan kehittämiseen antamalla palautetta tehdystä työstä. Tämän kyselyn kautta voimme edelleen toteuttaa laadukasta aamu- ja iltapäivätoimintaa Sotkamossa.

Vastauksenne on erityisen tärkeää meille. Kyselyn avulla luomme tulevaisuuden palvelua sotkamolaisten lasten hyvinvoinnin parhaaksi ”Kunta Maisema” seurannan kautta. Samalla vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus keskustella ohjaajien kanssa toiminnasta. Tästä pääset kyselyyn

Oman aamu- ja iltapäivätoiminnan (iltin) ohjaajat opastavat huoltajia vastaamaan. Sotkamossa vastaamiseen tarjotaan useita eri vaihtoehtoja.

Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja kyselystä antaa nuorisotoimenjohtaja Marja-Maija Pyykkönen p. 044-7502122