Keskushallinto

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja
Kunnanviraston päällikkö, kunnan johtaminen ja elinkeinoasiat

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Yleishallinto ja elinkeinoasiat, kunnanvaltuuston ja hallituksen lista-asiat
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Asiakirjojen nähtävilläolo, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sihteeri
Palvelualuesihteeri Anita Moilanen

Koko kunnan talouteen liittyvät asiat
Talousjohtaja Heidi Pyykkönen

Asiakaspalvelu ja Info (kopiopalvelut)
Toimistosihteeri Sari Sirviö
Toimistosihteeri Mirja Tolonen

Keskusarkisto
Arkistoitavat asiakirjat ja muut arkistopalvelut

Keskusvaalilautakunta
Kaikki vaalilain määräämät tehtävät
Keskusvaalilautakunnansihteeri Jari Korhonen