Sivistyspalvelujen hallinto

Sivistyspalvelujen hallintopalvelut vastaavat suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, sekä sivistyspalvelujen talous- ja henkilöstöpalveluista.

Ojalammi Merja
av. palvelualuejohtaja, rehtori
– koulutoimen talous
– hankinnat
– koulukuljetukset
– koulutoimen virka- ja toimivapaudet
– sivistyspalvelujen valtionosuudet
– koulunkäyntiavustajat
– opettajien virat

– sivistystoimen lautakunnan esittelijänä toimiminen
– henkilöstöasioiden koordinointi
– henkilöstön koulutus
– eri hallinnonalojen koordinointi
– sivistystoimen tiedottaminen
– talousarvion laadinta

Hakkarainen Merja
palvelualuesihteeri
– sivistystoimen lautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja pöytäkirjan nähtävilläpito
– viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Malinen Elina
toimistosihteeri
– oppivelvollisuusluettelon ylläpito