Aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Naurinssuo-Veneheitonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 25/2015/1 lupamääräyksen 16 mukainen selvitys ja lupamääräysten 1, 2, 5 ja 8 sekä luvan liitteen 3 muuttaminen, Sotkamo

Vapo Oy – Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus