SOTKAMOSTA RANTATONTTI ASUMISEEN

Sotkamon kunta myy tarjouskaupalla Sotkamojärven rannalta kuntakeskuksen välittömästä läheisyydestä viisi rantatonttia ja kaksi rannan läheisyydessä olevaa tonttia asumiseen.

A2-kieleen ilmoittautuminen

Sotkamon kunnan sivistystoimen lautakunnan 15.12.2010 § 92 päätöksen mukaan Sotkamon kunnan perusopetuksessa viidenneltä luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli on venäjä ja minimimäärä ryhmässä on 15 oppilasta.

Kesätyöntekijä

Erilaiset tehtävät kunnan eri hallinnonaloilla esim. siivouksessa, päivähoidossa ja puisto- ja liikunta-alueiden kunnossapitotöissä.