A2-kieleen ilmoittautuminen

Sotkamon kunnan sivistystoimen lautakunnan 15.12.2010 § 92 päätöksen mukaan Sotkamon kunnan perusopetuksessa viidenneltä luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli on venäjä ja minimimäärä ryhmässä on 15 oppilasta.

A2-kielen valinta on vapaaehtoinen. A2-kieltä opiskellaan yhteensä kolme (3) tuntia, tunnit pidetään kahtena päivänä viikossa. Vapaaehtoinen A2-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen jälkeen voidaan edellyttää valintaan sitoutumista peruskoulun ajan. Keskeyttäminen voidaan sallia vain erityisen perustellusta syystä ja keskeytyshakemus on tehtävä kirjallisena. Suosituksena on, että oppilaalla joka valitsee A2-kielen, on hyvä arvosana äidinkielessä ja englannissa.  A2-kieli jatkuu myös yläasteen ajan ja näin ollen nykyinen valinta vaikuttaa myös yläasteen valinnaisaineiden valintoihin. Lukuvuonna 2017-2018 A2-kielen opetus järjestetään lähtökohtaisesti yhdellä koululla, jonne oppilaat tarvittaessa kuljetetaan omilta kouluiltaan.

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Tällöin mm. ruotsin kieli tuli kaikille 6. luokkalaisille pakollisina aineena eli nyt venäjän A2-kielen valitsevilla on silloin kolme vieraskieltä alakoulussa. Uuden opetussuunnitelman tuntijaon seurauksena A2-kieli on myös 7. luokalla tavallisen koulupäivän ulkopuolella ns. lisätuntina, kuten se on myös alakoulun aikana. 8. ja 9. luokan aikana A2-kielen opinnot tapahtuvat normaalin koulupäivän sisällä yhtenä valinnaisaineena.

Ilmoittautuminen A2-kielen opiskeluun tehdään ensisijaisesti Wilma-lomakkeen kautta tai täyttämällä paperilomake (lomakkeen voi myös itse tulostaa Sotkamon kunnan www-sivuilta perusopetuksen lomakkeet kohdasta). Ilmoittautuminen A2-kielen opiskeluun päättyy 24.3.2017.

Lisätietoja saa oman koulun rehtorilta / koulun johtajalta