Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄT JA EHDOKASHAKEMUKSET

Kuntavaaleissa 2017 valitaan Sotkamon kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuutetuille varavaltuutettuja vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli enintään 40 ehdokasta.

Hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen klo 12.00.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ja keskusvaalilautakunnan jäsen Mirja-Maija Hakolampi ottavat vastaan puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia 27.2.2017 klo 12.00–15.00 ja 28.2.2017 klo 12.00–16.00 Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen 28.2.2017 klo 16.00 mennessä.

Sotkamossa 14.2.2017

SOTKAMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Virkkunen                                                             Päivi Huotari

puheenjohtaja                                                                 sihteeri