Kuulutus Sotkamon kunnan keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävänäpidosta

Sotkamon kunnan keskusvaalilautakunnan 19.1.2017, 6.2.2017, 2.3.2017, 6.3.2017, 8.3.2017, 9.3.2017, 7.4.2017, 9.4.2017, 10.4.2017 ja 12.4.2017 pidettyjen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä Sotkamon kunnanvirastossa keskusvaalilautakunnan sihteerin työhuoneessa 20.4.2017.

Sotkamossa 19.4.2017

SOTKAMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Virkkunen
puheenjohtaja