Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 7 peruskoulua, 6 alakoulua ja yksi yläkoulu. Peruskoulun luokilla 1-6 lukuvuonna 2016-2017 on yhteensä 690 oppilasta ja 7-9 luokilla on 338 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.