Perusopetuksen hankkeet

Opetushallitus (OPH) ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat suurimman osan perusopetuksen hankkeista.


Kerhotoiminnan kehittäminen

Koulun kerhotoiminta tukee koulun toimintakulttuurin ja yhteisöllisen oppilashuollon kehittämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Kerhotoiminta vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia terveellisen ja turvallisen arjen valinnoissa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

 

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Erityisavustusta voidaan käyttää esi- ja perusopetuksen sisällöllisten ja pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen.

 

Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen (TOPATA)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Sotkamon kunnalle valtionavustusta TOPATA -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on koulupäivän aikaisen liikkumisen lisääminen, mutta ennen kaikkea liikunnallisen toimintakulttuurin kehittyminen.