Kaavoitus-, maankäyttö- ja mittaustoimen toimialueen tehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen
ja neuvonta, poikkeamislupien valmistelu, kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset,
rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.

Kaavoitus-, maankäyttö- ja mittaustoimen  toimialueen tehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta, poikkeamislupien valmistelu, kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.