Eläinlääkintähuollon toimenpidehinnastot

Eläinlääkintähuollon toimenpidehinnat perustuvat kunnalliseen eläinlääkäritaksaan (1.1.2021).

Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta käyn­nis­tä pe­ri­tään eläin­lää­kä­ri­tak­san mu­kai­nen käyn­ti­mak­su 38,34 € (30,92 € ve­ro­ton hin­ta) ko­ro­tet­tu­na mah­dol­li­sel­la päi­vys­tys­ko­ro­tuk­sel­la.

Mak­su­ta­poi­na käy kä­tei­nen, pank­ki- tai luot­to­kort­ti. Ei las­ku­mah­dol­li­suut­ta.

Vas­taa­not­to­jen hin­nas­tot

Kajaani
Kuhmo ja Paltamo
Puolanka
Sotkamon
Suomussalmi