Melu

Erityisen häiritsevästä ulkona tapahtuvasta tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä meluilmoitus kunnan ympäristövalvontaan. Meluilmoitus tulee tehdä mm. louhinnasta, murskauksesta, ulkoilmakonsertista sekä moottoriurheilukilpailusta. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Melutason ohjearvot

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvänä terveyshaittana melua tarkastellaan terveydensuojelulain perusteella, jolloin toimivaltainen viranomainen on terveydensuojeluviranomainen.