Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilaitoksen ja vesilaitokseen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Vesihuollon kehitys Suomessa on ollut valtavaa ja se on tuonut suuria kansantaloudellisia säästöjä. Vesihuolto on parantanut hygieniaa, säästänyt aikaa veden kantamiselta, vähentänyt tulipaloja ja lisännyt tuotantoa. Kansainvälisesti vertailtuna Suomen vesihuolto on korkeatasoista. UNESCOn vuonna 2003 julkaiseman raportin World Water Development Report mukaan Suomessa on maailman paras veden laatu.

Historia

  • Vesihuoltotoiminta on aloitettu Sotkamossa v. 1955 osuuskuntana. Osuuskunta kunnallistettiin 1978.
  • Sotkamon Vesihuolto-osuuskunta on perustettu 23.5.1955. Perustava kokous pidettiin Tikkasen Matkustajakodissa. Kokouksessa on ollut paikalla 31 henkilöä. Kainuun Sanomissa on ollut 24.5.1955 seuraava artikkeli:
  • ”Eilen illalla perustivat Sotkamon kirkonkyläläiset Sotkamon Vesihuolto-osuuskunta nimisen yhtymän, jonka tarkoituksena on puhtaan veden ja likaviemäriverkoston hankkiminen sekä veden jakelun toimittaminen Sotkamon kirkonkylässä. Alueeseen kuuluu varsinaisen kirkonkylän lisäksi Hirvenniemi ja kirkontakaiset alueet.