Vesihuoltolaitos tiedottaa

27.9.2017

Sotkamon kunta on ottanut käyttöön uuden vesilaskutusohjelman syksyllä 2017. Online liittymä on otettu käyttöön Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitoksen/Vesilaitos/Sähköisen asioinnin linkit -kohdassa. Online liittymän kautta asiakkaat voivat ilmoittaa vesilukemia, katsoa omaa vedenkulutushistoriaa ja muuttaa yhteystietoja.  Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen, asiakasnumeron ja edellisen laskun viitenumeron. Tiedot löytyvät vesilaskusta. Ensimmäiset vesilaskut on lähetetty asiakkaille uudella ohjelmalla viikolla 38. Tulevat tasauslaskut tullaan tekemään jatkossa lokakuun lopun tilanteen mukaan siten, että tasauslukemat otetaan huomioon loka-joulukuun laskutuksen yhteydessä. Mittarinluentapyynnöt lähetetään lokakuun alkupuolella, jossa mittarit pyydetään lukemaan 31.10.2017. Toivomme mahdollisimman monen rekisteröityvän Online -palveluun ja ilmoittavan lukemat sitä kautta.

19.9.2017

Vuokatin pohjavedenottoalueella otetaan uusi pohjavesikaivo käyttöön viikolla 38. Kaivo parantaa vesihuollon varmuutta koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

 

Talousvesinäytepisteet Pesulantieltä, Ely-keskus

Tutkimustodistus Pesulantien näytteenotto 25.1.2017

31.1.2017

Liittyen Pesulantien pilaantuneisiin maa-alueisiin, vesinäytteitä on otettu lähialueilla 19.1.2017 seuraavissa kiinteistöissä:

Peruspolku 11, keittiön hana
Tenetin vedenottamo, näytteenottopiste
Tenetin koulu, kellari hana
Jäteveden puhdistamo, keittiön hana

Yhdestäkään tutkitusta näytteestä ei löytynyt kloorattuja hiilivetyjä eli vesi on täysin juomakelpoista.

Muutoin veden laatua seurataan jatkuvasti terveysviranomaisen kanssa sovitun Sotkamon vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

18.1.2017

Mikäli havaitsette linjojen varrella normaalista poikkeavia veden virtauksia tai vastaavia, ottakaa välittömästi yhteys vesilaitokseen puh. 044-750 2784 tai kunnan virka-ajan ulkopuolella kiinteistöpäivystykseen puh. 044-750 2752.