Vesihuoltolaitos tiedottaa

Tiedote vesimittareiden vaihdosta 19.5.2022

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos vaihdattaa vesimittareita etäluettaviksi 1.6. – 23.6.2022 välisenä aikana. Vesimittarit vaihdetaan etupäässä ensimmäiseksi entisille vesiosuuskunta -alueille. Mittareita pyritään vaihtamaan n. 500 kpl vuoden 2022 aikana. Vesimittareiden vaihtajana toimii VMH Kalibro Oy. He postittavat vaihdettaville käyttöpaikoille linkin mukaisen kirjeen, jossa on ohjeet mm. mittarivaihdon ajanvarauksesta.

Kalibro Oy tiedote etämittareiden vaihdosta

——

TIEDOTE TIILITÖRMÄNTIEN ASUKKAILLE 18.5.2022 klo 15.22

Sotkamon kunta on aloittamassa vesi- ja viemäriverkoston uusimista Tiilitörmäntiellä aikavälillä 18.5. – 31.10.2022, päivittäinen työaika klo 6.00 – 22.00. Tiealueella uusitaan vesijohto -, viemäri- ja kaukolämpöputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan. Alla linkki tiedotteeseen.

Tiedote Tiilitörmäntien katuremontti 2022

——

TIEDOTE RAUHANTIEN ASUKKAILLE 18.5.2022 klo 15.22.

Alla linkkinä tiedote Rauhantien katurakenteen sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimisesta Rauhantiellä aikavälillä 30.5. – 31.10.2022, päivittäinen työaika klo 6.00 – 22.00. Tiealueella uusitaan vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan.

Tiedote Rauhantie katuremontista 2022

—–

Vesijohtovuoto tiedote 2.5.20212 klo 8.07

Vesijohto vuotaa Leipäkujan päässä Hirvenniemellä. Vuoto pyritään korjaamaan tämän päivän aikana. Mahdollisista vesikatkoista ilmoitetaan myöhemmin.

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

Tiedote Raunilantien asukkaille

——-

Tiedote mittareiden vaihdosta etäluettaviksi mittareiksi 27.12.2021

Vesilaitos on aloittanut vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviksi mittareiksi kaduittain työohjelman puitteissa.
Vaihdosta ilmoitetaan postilaatikkoon jätettävällä ilmoituksella.
Vaihdon myötä vesilaitos havaitsee käyttöpaikoilla mahdollisesti esiintyvät etämittareista tulevat hälytykset erillisen GWP-ymäristöhallintajärjestelmän kautta, kuten mm. yli 25 litraa/tunnissa olevat vuodot, isot purskeet, mittarin jäätymiset, alhaiset lämpötilat <5 °C, ei lähetystä viimeisen 24 h aikana, alhainen paristojännite. Siinä tapauksessa vesilaitokselta otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Etäluettavilta vesimittareilta tulee lukemat automaattisesti laskutukseen joka kuukauden viimeisen päivän lukemasta.

Mittareiden vaihtotyötä suorittavat Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen työntekijät, joilla on kuvalla varustettu henkilökortti.
Vaihtotöitä suoritetaan arkipäivisin normaalityöaikoina klo 7.30 – 15.30. Mittarin vaihdosta ei normaalitapauksessa veloiteta asiakasta.
Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa 15 – 30 min. Kiinteistöjen asukkaita pyydetään varaamaan mittarin vaihtajille esteetön pääsy vesimittaritilaan.
Mikäli vesimittari on sijoitettu ahtaaseen kaapistoon tai seinärakenteiden sisään siten, että tilaa vaihtotyön tekemiseen ei jää riittävästi, voi vaihtotyö jäädä tekemättä. Näissä tapauksissa asiakas on velvollinen teettämään vaihtotyön kustannuksellaan, vesilaitos toimittaa tällöinkin mittarin asiakkaalle.
Mikäli kiinteistö on tyhjillään ja mittarihuoneeseen ei pääse asennustöihin, asentajamme jättävät postilaatikkoon yhteydenottopyynnön vaihtoajan sopimista varten.
Lisätietoja Sotkamon kunnan vesilaitoksen asentajilta Arto Sirviö p. 044-7502598, Mauri Karppinen 044-7502791, Veikko Härkönen p. 044-7502784 tai asiakaspalvelusta p. 044-7502146.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 13.10.2021 klo 13:47

TIEDOTE SAVITIEN, RANTATIEN (VÄLILLÄ AKKONIEMENTIE-PIRTTIJÄRVI), KARITIEN, KÄRKITIEN JA SAARITIEN ASUKKAILLE

  • Urakoitsijan tekemien vesijohdon liitostöiden vuoksi alueella on vedenjakelussa katkos perjantaina 15.10.2021 klo 9.00 – 15.00. Veden jakelu palautuu normaaliksi, kun liitostyöt on suoritettu.
  • Käyttövettä kannattaa varata jonkin verran omien tarpeiden mukaan.
  • Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa häiriötä ja kiitämme asukkaita hyvästä yhteistyöstä.

 

Sotkamo 13.10.2021

SOTKAMON KUNTA                                 PYYKKÖNEN YHTIÖT OY
Aarno Konka puh. 044 750 2325              Kalle Keränen puh. 050 544 9779
vesihuoltoinsinööri                                          työnjohtaja

 

Tiedote 10.9.2021

TIEDOTE RANTATIEN, AKKONIEMENTIEN JA PIRTTIJÄRVENTIEN ASUKKAILLE

  • Teemme vesijohdon liitostöitä alueella, jonka vuoksi alueella on vedenjakelussa katkos maanantaina 13.9.2021 kello 9-13. Veden jakelu palautuu normaaliksi, kun liitostyöt on suoritettu.
  • Käyttövettä kannattaa varata jonkin verran omien tarpeiden mukaan.
  • Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa häiriötä ja kiitämme asukkaita hyvästä yhteistyöstä.

Sotkamossa 10.9.2021

Sotkamon kunta                                                            Pyykkönen Yhtiöt Oy
Aarno Konka p. 044 750 2325                                  Kalle Keränen p. 050 544 9779
vesihuoltoinsinööri                                                        työnjohtaja

 

Tiedote 23.8.2021 klo 12.00

Rauramonpellon alueella vedenjakelu keskeytyy kiinteistöissä vesijohtoputkien kytkentätöiden takia to 26.8.2021 klo 08.00 – 13.00 välisenä aikana.

Veden paineen palautumisen jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset veden laatumuutokset poistuvat putkistosta.

Pahoittelemme em. kytkentätöistä aiheutuvaa häiriötä.
Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

Aarno Konka, vesihuoltoinsinööri p. 044 750 2325

 

Tiedote 20.8.2021 klo 13.00

Vesijohtovuoto Vuokatissa on korjattu.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 20.8.2021 klo 9.24

Vuokatissa Hakalantiellä, Sepänkadun loppupäässä ja Lastaajantiellä vesijohtotöiden korjaustöiden vuoksi on vedenjakelun keskeytys. Korjaus kestää 1- 2 tuntia. Veden käyttäjiä pyydetään tarvittaessa juoksuttamaan vettä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA 16.8.2021

HUOM! TÄMÄN PÄIVÄN VEDENJAKELUN KESKEYTYS ON PERUTTU! UUDESTA AJANKOHDASTA ILMOITAMME MYÖHEMMIN.

Kiinteistöjen vedenjakelu keskeytyy Rauramonpellon alueen kiinteistöissä vesijohtoputkien kytkentätöiden takia to 19.8.2021 klo 08.00 – 11.00 välisenä aikana.

Veden paineen palautumisen jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset veden laatumuutokset poistuvat putkistosta.

Pahoittelemme em. kytkentätöistä aiheutuvaa häiriötä.
Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

Aarno Konka, vesihuoltoinsinööri p. 044 750 2325

 

 

 

 

Sotkamon kunnanviraston ovet suljettuna 5.7. – 30.7.2021

Vesi- ja viemärilaitos paikalla seuraavasti:

Vesihuoltoinsinööri Aarno Konka puh. 044 750 2325 5.7. – 16.7.2021

Insinööri Mika Kemppainen puh. 040 513 4953 5.7. – 30.7.2021

toimistosihteeri/laskutus Aija Mustonen lomalla 7.7. – 3.8.2021

 

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen 29.6. klo 8.00 ja päättyen 2.7. klo 15.00

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen tiistaina 29.6 klo 8.00 ja päättyen perjantaina 2.7. klo 15.00 (ti 29.6. klo 8.00 – pe 2.7.2021 klo 15.00). Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään huomioimaan asia vedenkäytössään.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut 044 750 2325 ja 044 750 2113

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Sotkamon kunta työnantajana ohjeistaa henkilöstöään seuraavasti:

• Työnantaja suosittelee etätyötä 30.11.2020 alkaen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyötä voi tehdä myös omalla työpisteellään. Tällöin tulee pysytellä ainoastaan omassa työhuoneessa ovi suljettuna ja oveen laitetaan lappu etätyöstä. Näin vältetään kasvokkain kohtaaminen ovella. Suositus on kasvomaskin käytöstä liikuttaessa käytävillä. Näin ollen:

Koronatilanteen vuoksi mahdolliset asiakaskäynnit hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla:

Vesilaskutusasiat: sähköposti aija.mustonen@sotkamo.fi tai puh. 044 750 2146.

Vesihuoltoinsinööri: sähköposti aarno.konka@sotkamo.fi tai puh. 044 750 2325.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA 31.8.2020 klo 7:45

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen 1.9. klo 8.00 ja päättyen 4.9. klo 15.00

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen tiistaina 1.9. klo 8.00 ja päättyen perjantaina 4.9. klo 15.00 (ti 1.9. klo 8.00 – pe 4.9. 2020 klo 15.00). Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään huomioimaan asia vedenkäytössään. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut 044 750 2325 ja 044 750 2113

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Korona tiedote 20.3.2020 klo 8.45

Vesilaitos ilmoittaa, että vesijohtovettä voi juoda huoletta. Viruksen leviämispelkoa vesijohtoveden välityksellä ei ole.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 11.2.2020 klo 13.40

Vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoputkien liitostöitä Vuokatin Urheiluopiston Areenan työmaalla. Liitostyöt saattavat aiheuttaa ajoittaista veden samentumista. Veden käyttäjiä pyydetään tarvittaessa juoksuttamaan vettä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 8.10.2019 klo 14.41

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa Onkitiellä jätevedenpuhdistamon liitostöitä maanantaina 14.10.2019 klo 8.00 – 12.00. Töistä ei pitäisi aiheutua haittaa kuluttajille.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen 2.9.2019 klo 9.00 ja päättyen 6.9.2019 klo 14.00

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen maanantaina 2.9. klo 9.00 ja päättyen perjantaina 6.9 klo 14.00. Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään tarvittaessa juoksuttamaan vettä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut 044 750 2325 ja 044 750 2113

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Tiedote 7.5.2019 klo 14.27

Vesijohtovuoto on saatu korjattua.

Mikäli hanoista tulee sameaa vettä, pyydämme juoksuttamaan vettä ja ottamaan juoksutetun määrän ylös ja ilmoittamaan sen vesilaskutukseen hyvitystä varten p. 044-750 2146.

 

Tiedote Ylikylän asukkaille 7.5.2019 klo 12.31

Sahan alueella ja Salmelantie loppupäässä on vesikatkos johtuen uuden vesijohdon liitostyön yhteydessä sattuneesta putkirikosta.

Tiedotamme, kun asia on korjattu.

 

Tiedote Rantakuja, Pirttikujan, Koulukadun, Sarakadun ja Asutuskadun asukkaille

 

Vesihuoltolaitos tiedottaa

Vedensaanti keskeytyy korjaustöiden vuoksi LEIVOLANKYLÄLLÄ

tiistaina 30.4.2019 klo 8.00 – 16.00

Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Vedenjakelu voidaan aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

yhteyshenkilöt:

Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598

Erkki Tervo, tieinsinööri p. 044-750 2113

 

Sopalanpellon alueella vedessä värihaittoja 10.04.2019

 

Tiedote Sopalantien ja Onkitien asukkaille

 

julkaistu 29.1.2019 klo 10.23

Vesihuoltolaitos huoltaa

Vedensaanti keskeytyy sähköjohtojen kytkentätöiden takia Liekokujalla ja Sammaltiellä 30.1.2019 klo 9.30 – 13.00. Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Mikäli kytkentätyöt onnistuvat suunnitellusti, voidaan vedenjakelu aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Aarno Konka, insinööri, p. 044-750 2325
Veikko Härkönen, laitosmies, p. 044-750 2784
Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598
Erkki Tervo, suunnitteluinsinööri p. 044-750 2113

____________________________________

 

julkaisu 8.1.2019 klo 12.05

Vedensaanti keskeytyy vesijohtojen kytkentätöiden takia torstaina 10.1.2019 klo 2.00 – 5.00 Vaarankylän vesiosuuskunnan, Hyvölänkylän vesiosuuskunnan ja Koulurinteen alueella Sammaltiellä, Saniaistiellä, Kämmekkäkujalla, Liekokujalla, Vuokattiopistontiellä ja Alapellonkadulla.

Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Mikäli kytkentätyöt onnistuvat suunnitellusti, voidaan vedenjakelu aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Aarno Konka, insinööri, p. 044-750 2325

Veikko Härkönen, laitosmies, p. 044-750 2784

Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598

Erkki Tervo, suunnitteluinsinööri p. 044-750 2113

_________________________________________________

18.1.2017 ja 24.10.2018

Mikäli havaitsette linjojen varrella normaalista poikkeavia veden virtauksia tai vastaavia, ottakaa välittömästi yhteys vesilaitokseen puh. 044-750 2784 tai kunnan virka-ajan ulkopuolella kiinteistöpäivystykseen puh. 044-750 2752.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

13.8.2018 Tiedote Salmelantien läheisyydessä oleville kiinteistöille:

Urakoitsijan suorittamien töiden vuoksi Salmelantien läheisyydessä olevilla kiinteistöillä saattaa ilmetä satunnaisia vesikatkoja.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

Tiedote Pappilanpellon/Ylikylän asukkaille tulevan kesän vesi- ja viemäriverkon uusimisesta

27.9.2017

Sotkamon kunta on ottanut käyttöön uuden vesilaskutusohjelman syksyllä 2017. Online liittymä on otettu käyttöön Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitoksen/Vesilaitos/Sähköisen asioinnin linkit -kohdassa. Online liittymän kautta asiakkaat voivat ilmoittaa vesilukemia, katsoa omaa vedenkulutushistoriaa ja muuttaa yhteystietoja.  Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen, asiakasnumeron ja edellisen laskun viitenumeron. Tiedot löytyvät vesilaskusta. Tulevat tasauslaskut tullaan tekemään jatkossa lokakuun lopun tilanteen mukaan siten, että tasauslukemat otetaan huomioon loka-joulukuun laskutuksen yhteydessä. Mittarinluentapyynnöt lähetetään lokakuun alkupuolella, jossa mittarit pyydetään lukemaan 31.10.. Toivomme mahdollisimman monen rekisteröityn Online -palveluun ja ilmoittavan lukemat sitä kautta.

19.9.2017

Vuokatin pohjavedenottoalueella otetaan uusi pohjavesikaivo käyttöön viikolla 38. Kaivo parantaa vesihuollon varmuutta koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Talousvesinäytepisteet Pesulantieltä, Ely-keskus

Tutkimustodistus Pesulantien näytteenotto 25.1.2017

31.1.2017

Liittyen Pesulantien pilaantuneisiin maa-alueisiin, vesinäytteitä on otettu lähialueilla 19.1.2017 seuraavissa kiinteistöissä:

Peruspolku 11, keittiön hana
Tenetin vedenottamo, näytteenottopiste
Tenetin koulu, kellari hana
Jäteveden puhdistamo, keittiön hana

Yhdestäkään tutkitusta näytteestä ei löytynyt kloorattuja hiilivetyjä eli vesi on täysin juomakelpoista.

Muutoin veden laatua seurataan jatkuvasti terveysviranomaisen kanssa sovitun Sotkamon vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti.