Vesihuoltolaitos tiedottaa

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Sotkamon kunta työnantajana ohjeistaa henkilöstöään seuraavasti:

• Työnantaja suosittelee etätyötä 30.11.2020 alkaen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyötä voi tehdä myös omalla työpisteellään. Tällöin tulee pysytellä ainoastaan omassa työhuoneessa ovi suljettuna ja oveen laitetaan lappu etätyöstä. Näin vältetään kasvokkain kohtaaminen ovella. Suositus on kasvomaskin käytöstä liikuttaessa käytävillä. Näin ollen:

Koronatilanteen vuoksi mahdolliset asiakaskäynnit hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla:

Vesilaskutusasiat: sähköposti aija.mustonen@sotkamo.fi tai puh. 044 750 2146.

Vesihuoltoinsinööri: sähköposti aarno.konka@sotkamo.fi tai puh. 044 750 2325.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA 31.8.2020 klo 7:45

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen 1.9. klo 8.00 ja päättyen 4.9. klo 15.00

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen tiistaina 1.9. klo 8.00 ja päättyen perjantaina 4.9. klo 15.00 (ti 1.9. klo 8.00 – pe 4.9. 2020 klo 15.00). Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään huomioimaan asia vedenkäytössään. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut 044 750 2325 ja 044 750 2113

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Korona tiedote 20.3.2020 klo 8.45

Vesilaitos ilmoittaa, että vesijohtovettä voi juoda huoletta. Viruksen leviämispelkoa vesijohtoveden välityksellä ei ole.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 11.2.2020 klo 13.40

Vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoputkien liitostöitä Vuokatin Urheiluopiston Areenan työmaalla. Liitostyöt saattavat aiheuttaa ajoittaista veden samentumista. Veden käyttäjiä pyydetään tarvittaessa juoksuttamaan vettä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

Tiedote 8.10.2019 klo 14.41

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa Onkitiellä jätevedenpuhdistamon liitostöitä maanantaina 14.10.2019 klo 8.00 – 12.00. Töistä ei pitäisi aiheutua haittaa kuluttajille.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen 2.9.2019 klo 9.00 ja päättyen 6.9.2019 klo 14.00

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen maanantaina 2.9. klo 9.00 ja päättyen perjantaina 6.9 klo 14.00. Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään tarvittaessa juoksuttamaan vettä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut 044 750 2325 ja 044 750 2113

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Tiedote 7.5.2019 klo 14.27

Vesijohtovuoto on saatu korjattua.

Mikäli hanoista tulee sameaa vettä, pyydämme juoksuttamaan vettä ja ottamaan juoksutetun määrän ylös ja ilmoittamaan sen vesilaskutukseen hyvitystä varten p. 044-750 2146.

 

Tiedote Ylikylän asukkaille 7.5.2019 klo 12.31

Sahan alueella ja Salmelantie loppupäässä on vesikatkos johtuen uuden vesijohdon liitostyön yhteydessä sattuneesta putkirikosta.

Tiedotamme, kun asia on korjattu.

 

Tiedote Rantakuja, Pirttikujan, Koulukadun, Sarakadun ja Asutuskadun asukkaille

 

Vesihuoltolaitos tiedottaa

Vedensaanti keskeytyy korjaustöiden vuoksi LEIVOLANKYLÄLLÄ

tiistaina 30.4.2019 klo 8.00 – 16.00

Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Vedenjakelu voidaan aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

yhteyshenkilöt:

Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598

Erkki Tervo, tieinsinööri p. 044-750 2113

 

Sopalanpellon alueella vedessä värihaittoja 10.04.2019

 

Tiedote Sopalantien ja Onkitien asukkaille

 

julkaistu 29.1.2019 klo 10.23

Vesihuoltolaitos huoltaa

Vedensaanti keskeytyy sähköjohtojen kytkentätöiden takia Liekokujalla ja Sammaltiellä 30.1.2019 klo 9.30 – 13.00. Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Mikäli kytkentätyöt onnistuvat suunnitellusti, voidaan vedenjakelu aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Aarno Konka, insinööri, p. 044-750 2325
Veikko Härkönen, laitosmies, p. 044-750 2784
Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598
Erkki Tervo, suunnitteluinsinööri p. 044-750 2113

____________________________________

 

julkaisu 8.1.2019 klo 12.05

Vedensaanti keskeytyy vesijohtojen kytkentätöiden takia torstaina 10.1.2019 klo 2.00 – 5.00 Vaarankylän vesiosuuskunnan, Hyvölänkylän vesiosuuskunnan ja Koulurinteen alueella Sammaltiellä, Saniaistiellä, Kämmekkäkujalla, Liekokujalla, Vuokattiopistontiellä ja Alapellonkadulla.

Veden kytkennän jälkeen pyydämme laskemaan vettä, että mahdolliset vedenlaadun muutokset poistuvat putkistosta.

Mikäli kytkentätyöt onnistuvat suunnitellusti, voidaan vedenjakelu aloittaa myös ilmoitettua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Aarno Konka, insinööri, p. 044-750 2325

Veikko Härkönen, laitosmies, p. 044-750 2784

Timo Sirviö, putkiasentaja p. 044-750 2598

Erkki Tervo, suunnitteluinsinööri p. 044-750 2113

_________________________________________________

18.1.2017 ja 24.10.2018

Mikäli havaitsette linjojen varrella normaalista poikkeavia veden virtauksia tai vastaavia, ottakaa välittömästi yhteys vesilaitokseen puh. 044-750 2784 tai kunnan virka-ajan ulkopuolella kiinteistöpäivystykseen puh. 044-750 2752.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

13.8.2018 Tiedote Salmelantien läheisyydessä oleville kiinteistöille:

Urakoitsijan suorittamien töiden vuoksi Salmelantien läheisyydessä olevilla kiinteistöillä saattaa ilmetä satunnaisia vesikatkoja.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

Tiedote Pappilanpellon/Ylikylän asukkaille tulevan kesän vesi- ja viemäriverkon uusimisesta

27.9.2017

Sotkamon kunta on ottanut käyttöön uuden vesilaskutusohjelman syksyllä 2017. Online liittymä on otettu käyttöön Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitoksen/Vesilaitos/Sähköisen asioinnin linkit -kohdassa. Online liittymän kautta asiakkaat voivat ilmoittaa vesilukemia, katsoa omaa vedenkulutushistoriaa ja muuttaa yhteystietoja.  Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen, asiakasnumeron ja edellisen laskun viitenumeron. Tiedot löytyvät vesilaskusta. Tulevat tasauslaskut tullaan tekemään jatkossa lokakuun lopun tilanteen mukaan siten, että tasauslukemat otetaan huomioon loka-joulukuun laskutuksen yhteydessä. Mittarinluentapyynnöt lähetetään lokakuun alkupuolella, jossa mittarit pyydetään lukemaan 31.10.. Toivomme mahdollisimman monen rekisteröityn Online -palveluun ja ilmoittavan lukemat sitä kautta.

19.9.2017

Vuokatin pohjavedenottoalueella otetaan uusi pohjavesikaivo käyttöön viikolla 38. Kaivo parantaa vesihuollon varmuutta koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Talousvesinäytepisteet Pesulantieltä, Ely-keskus

Tutkimustodistus Pesulantien näytteenotto 25.1.2017

31.1.2017

Liittyen Pesulantien pilaantuneisiin maa-alueisiin, vesinäytteitä on otettu lähialueilla 19.1.2017 seuraavissa kiinteistöissä:

Peruspolku 11, keittiön hana
Tenetin vedenottamo, näytteenottopiste
Tenetin koulu, kellari hana
Jäteveden puhdistamo, keittiön hana

Yhdestäkään tutkitusta näytteestä ei löytynyt kloorattuja hiilivetyjä eli vesi on täysin juomakelpoista.

Muutoin veden laatua seurataan jatkuvasti terveysviranomaisen kanssa sovitun Sotkamon vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti.