Vesihuoltolaitos tiedottaa

26.1.2023 klo 15.00 Urheilukadun vesijohtovuoto on saatu korjattua.

Urheilukatu 40 kohdalla vesijohtovuoto. Korjaaminen aloitettu.

Lisätietoja vesihuoltoteknikko Kalle Keränen 0405446367

Pahoittelemme häiriötä!

Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitos

 

 

 

TIEDOTE KÄYTTÖMAKSUJEN HINTAMUUTOKSESTA 1.2.2023 ALKAEN JA MUUTA TIEDOTETTAVAA

Sotkamon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.11.2022 § 93 päättänyt vesihuoltolaitoksen perus- ja käyttömaksuista 1.2.2023 alkaen seuraavaa:

 • veden käyttömaksua korotetaan 4 %:a nykyisestä 1,48 €:sta/m³ 1,54 €:on/m³ (sis. alv 24 %)
 • jäteveden käyttömaksua 4 %:a nykyisestä 2,47 €:sta/m³ 2,57 €:on/m³ (sis. alv 24 %)
 • perusmaksua ei koroteta

Käyttömaksun korotus koskee samalla %-määrällä myös erillisiä veden toimitussopimuksia.

Maksujen korotustarve johtuu ensisijaisesti siitä, että:

 • vanhojen verkostojen saneeraustarve on välttämätön
 • hoidettavaa vesijohtoverkostoa on tullut lisää mm. osan vesiosuuskunnista siirryttyä kunnan hoidettavaksi
 • käyttökustannukset ovat nousseet poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hintojen nousun vuoksi
 • laitoksen pitää pystyä turvaamaan toimintansa ja tuottamaan hyvälaatuista pohjavettä asiakkailleen myös tulevaisuudessa

Etämittareiden vaihto jatkuu vuoden 2023 aikana. Koska etämittareista saadaan reaaliaikaisia lukemia automaattisesti laskutukseen joka kuukauden viimeiseltä päivältä, laskutuksessa siirrytään tasauslukemien mukaiseen laskutusrytmiin. Ensimmäinen iso laskutus on huhtikuun alussa ajalta 1.1.-31.3.2023 (ennen oli maaliskuun alussa), seuraava heinäkuun alussa ajalta 1.4.-30.6.2023 jne. Muut erillislaskutukset säilyvät ennallaan.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen palveluksessa on 1.4.2022 aloittanut vesihuoltoteknikko Kalle Keränen p. 040-544 6367. Aarno Konka ei ole enää palveluksessa.

Yhteistyöterveisin

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko

——

TIEDOTE SALMIKADUN JA RAUHANTIEN KIINTEISTÖILLE TORSTAINA 27.10.2022 KLO 9.00 – 15.00 VESIKATKO

Torstaina 27.10.2022 klo 9.00 –  15.00 joudumme katkaisemaan vedenjakelun Salmikadun kiinteistöiltä ja Kainuuntie 33b kerrostalolta.

Vesikatkon syynä Rauhantien runkovesijohdon liitostyöt.

 • Liitostöiden seurauksena runkovesijohtoon voi päästä ilmaa ja veteen saattaa irrota runkovesijohdon seinämiin kertyneitä sakkakerrostumia. Tästä johtuen vedessä saattaa esiintyä värimuutoksia sekä irtosakkaa. Pyrimme huuhtelemaan runkolinjaa liitostöiden jälkeen laatumuutosten välttämiseksi, mutta huuhtelu ei välttämättä täydellä varmuudella ehkäise ilman ja sakan kulkeutumista kiinteistöille. Jos veden laadussa huomataan poikkeavuuksia, tulee vettä juoksuttaa hanasta niin pitkään kunnes vesi on kirkasta ja siinä ei esiinny enää värimuutoksia.
 • Vettä tarvitsevia talouskoneita ei tule käyttää vesikatkon aikana laitteiden vaurioitumismahdollisuuden takia, myös mahdollisesti käytössä olevat lämpimän käyttöveden kiertopumput tulee pysäyttää vesikatkon ajaksi.
 • Vesikatkojen jälkeen vedenjakelu alueella toimii normaalisti eikä aiheuta kiinteistöille toimenpiteitä.

Lisätietoja antaa:

Ilkka Hyvönen, työmaapäällikkö p. 050 465 0690

Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko p. 040 544 6367

Mika Kemppainen, tieinsinööri p. 040 513 4953

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

 

Vesihuoltolaitos tiedottaa 19.10.2022 klo 9.10

Vesikatko on ohi Vuokatinhovintiellä.

——

Vesikatko Vuokatinhovintiellä keskiviikkona 19.10.2022 klo 8.30 – 10.00.

Pahoittelemme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

Makkosenmäen vesikatko jatkuu Kuusitiellä tiistaina 18.10.2022

Kuusitien korjaustyöt jatkuvat tiistaina 18.10.2022 alkaen klo 7.00.

Tiedustelut Mika Kemppainen, tieinsinööri p. 040-513 4953.

Pahoittelut haitasta.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

Vesimittarin luentapyyntö 31.10.2022

Vesihuoltolaitoksen asiakkaille on lähetetty vesimittarin luentapyyntö lukea mittarit 31.10.2022 päivämäärällä. Luentapyynnöt on lähteneet myös etämittarin omaaville asiakkaille. Heidän ei tarvitse palauttaa luentapyyntöä, vaan lukemat tulevat automaattisesti. Etämittareiden luentapyynnöt olivat lähteneet, koska päivityksen yhteydessä luentapyyntöesto etämittareille oli poistunut järjestelmästä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

Vesikatko Makkosenmäellä Kuusitiellä maanantaina 17.10.2022 klo 8.00 –

Havaittu vesijohtovuoto Kuusitie 9:n kohdalla, korjaustoimenpiteet aloitetaan maanantaina 17.10.2022 alkaen klo 8.00.

Tiedustelut p. Mika Kemppainen, tieinsinööri p. 040-513 4953.

Pahoittelemme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

Vesikatko Rauhantiellä ja Tervatiellä torstaina 13.10.2022 

Liitostöiden vuoksi Rauhantiellä ja Tervatiellä (Tuliketun mäki) on vesikatko torstaina 13.10.2022 klo 10.00 – 13.00.

Tiedustelut: Ilkka Hyvönen, työmaapäällikkö p.050 4650690

Pahoittelemme häiriötä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

VUOKATINHOVINTIE POIKKI PUTKILINJOJEN KAIVANNON VUOKSI TIISTAINA 11.10.2022.

——

 

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Vesijohtoverkoston huuhtelu kaava-alueella alkaen maanantaina 3.10. klo 8.00 ja päättyen perjantaina 7.10.2022 klo 14.00

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelua paloposteista ja huuhtelupisteistä koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella alkaen maanantaina 3.10. klo 8.00 ja päättyen perjantaina 7.10. klo 14.00 (ma 3.10. klo 8.00 – pe 7.7.2022 klo 14.00). Vedessä voi huuhtelun aikana ja sen jälkeen esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään huomioimaan asia vedenkäytössään. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.
Tiedustelut vesihuoltoteknikko Kalle Keränen p. 0405446367.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

 

Vesijohtovuoto on korjattu Ylikylällä.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

 

VESIJOHTOVUOTO YLIKYLÄLLÄ TIILITÖRMÄNTIELLÄ JA RIISTAPOLULLA 22.9.2022 klo 11:37

Ylikylällä on on havaittu vesijohtovuoto saneeraustyön yhteydessä 22.9.2022. Vesikatko koskee Tiilitörmäntietä ja Riistapolkua. Korjaustyöt on aloitettu.

Pahoittelemme haittaa.

Lisätietoja antaa Pyykkönen Yhtiöt Oy:n työmaapäällikkö

Ilkka Hyvönen, työmaapäällikkö p.050 4650690

ilkka.hyvonen@mrl-pyykkonen.com

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

——-

TIEDOTE RIISTAPOLUN KIINTEISTÖILLE

15.9.2022

Tiedote vesikatkoista

Urakoitsija: Pyykkönen Yhtiöt Oy

 • Perjantaina 16.9.2022 joudumme katkaisemaan vedenjakelun Riistapolun kiinteistöiltä klo 08.00- 12.00 välisenä aikana.
 • Vesikatkon syynä on runkovesijohdon liitostyöt Riistapolun ja Tiilitörmäntien risteysalueella.
 • Liitostöiden seurauksena runkovesijohtoon voi päästä ilmaa ja veteen saattaa irrota runkovesijohdon seinämiin kertyneitä sakkakerrostumia. Tästä johtuen vedessä saattaa esiintyä värimuutoksia sekä irtosakkaa. Pyrimme huuhtelemaan runkolinjaa liitostöiden jälkeen laatumuutosten välttämiseksi, mutta huuhtelu ei välttämättä täydellä varmuudella ehkäise ilman ja sakan kulkeutumista kiinteistöille. Jos veden laadussa huomataan poikkeavuuksia, tulee vettä juoksuttaa hanasta niin pitkään kunnes vesi on kirkasta ja siinä ei esiinny enää värimuutoksia.
 • Vettä tarvitsevia talouskoneita ei tule käyttää vesikatkon aikana laitteiden vaurioitumismahdollisuuden takia, myös mahdollisesti käytössä olevat lämpimän käyttöveden kiertopumput tulee pysäyttää vesikatkon ajaksi.
 • Vesikatkojen jälkeen vedenjakelu alueella toimii normaalisti eikä aiheuta kiinteistöille toimenpiteitä.

Rakennuttaja:

Mika Kemppainen, tieinsinööri p. 040 5134953
mika.s.kemppainen@sotkamo.fi

Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko p. 040 5446367
kalle.keranen@sotkamo.fi

Urakoitsija:

Ilkka Hyvönen, työmaapäällikkö p.050 4650690

ilkka.hyvonen@mrl-pyykkonen.com

 

——–

 

TIEDOTE TIILITÖRMÄNTIEN ASUKKAILLE 18.5.2022 klo 15.22

Sotkamon kunta on aloittamassa vesi- ja viemäriverkoston uusimista Tiilitörmäntiellä aikavälillä 18.5. – 31.10.2022, päivittäinen työaika klo 6.00 – 22.00. Tiealueella uusitaan vesijohto -, viemäri- ja kaukolämpöputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan. Alla linkki tiedotteeseen.

Tiedote Tiilitörmäntien katuremontti 2022

——

TIEDOTE RAUHANTIEN ASUKKAILLE 18.5.2022 klo 15.22.

Alla linkkinä tiedote Rauhantien katurakenteen sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimisesta Rauhantiellä aikavälillä 30.5. – 31.10.2022, päivittäinen työaika klo 6.00 – 22.00. Tiealueella uusitaan vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan.

Tiedote Rauhantie katuremontista 2022

——–

TIEDOTE RAUNILANTIEN ASUKKAILLE
Alla linkkinä tiedote Raunilantien katurakenteen sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimisesta aikavälillä 28.3. – 31.10.2022, päivittäinen työaika klo 6.00 – 22.00. Katurakenteen kaivutyöt käynnistyvät tien kaakkoispäästä ja etenevät Lahtikadun, Heinäkadun ja Koivukadun liittymien ohi Kiskokadun liittymään saakka.

Tiedote Raunilantien asukkaille


Tiedote vesimittareiden vaihdosta 19.5.2022

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos vaihdattaa vesimittareita etäluettaviksi 1.6. – 23.6.2022 välisenä aikana. Vesimittarit vaihdetaan etupäässä ensimmäiseksi entisille vesiosuuskunta -alueille. Mittareita pyritään vaihtamaan n. 500 kpl vuoden 2022 aikana. Vesimittareiden vaihtajana toimii VMH Kalibro Oy. He postittavat vaihdettaville käyttöpaikoille linkin mukaisen kirjeen, jossa on ohjeet mm. mittarivaihdon ajanvarauksesta.

Kalibro Oy tiedote etämittareiden vaihdosta

——–

Tiedote mittareiden vaihdosta etäluettaviksi mittareiksi 27.12.2021

Vesilaitos on aloittanut vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviksi mittareiksi kaduittain työohjelman puitteissa.
Vaihdosta ilmoitetaan postilaatikkoon jätettävällä ilmoituksella.
Vaihdon myötä vesilaitos havaitsee käyttöpaikoilla mahdollisesti esiintyvät etämittareista tulevat hälytykset erillisen GWP-ymäristöhallintajärjestelmän kautta, kuten mm. yli 25 litraa/tunnissa olevat vuodot, isot purskeet, mittarin jäätymiset, alhaiset lämpötilat <5 °C, ei lähetystä viimeisen 24 h aikana, alhainen paristojännite. Siinä tapauksessa vesilaitokselta otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Etäluettavilta vesimittareilta tulee lukemat automaattisesti laskutukseen joka kuukauden viimeisen päivän lukemasta.

Mittareiden vaihtotyötä suorittavat Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen työntekijät, joilla on kuvalla varustettu henkilökortti.
Vaihtotöitä suoritetaan arkipäivisin normaalityöaikoina klo 7.30 – 15.30. Mittarin vaihdosta ei normaalitapauksessa veloiteta asiakasta.
Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa 15 – 30 min. Kiinteistöjen asukkaita pyydetään varaamaan mittarin vaihtajille esteetön pääsy vesimittaritilaan.
Mikäli vesimittari on sijoitettu ahtaaseen kaapistoon tai seinärakenteiden sisään siten, että tilaa vaihtotyön tekemiseen ei jää riittävästi, voi vaihtotyö jäädä tekemättä. Näissä tapauksissa asiakas on velvollinen teettämään vaihtotyön kustannuksellaan, vesilaitos toimittaa tällöinkin mittarin asiakkaalle.
Mikäli kiinteistö on tyhjillään ja mittarihuoneeseen ei pääse asennustöihin, asentajamme jättävät postilaatikkoon yhteydenottopyynnön vaihtoajan sopimista varten.
Lisätietoja Sotkamon kunnan vesilaitoksen asentajilta Arto Sirviö p. 044-7502598, Mauri Karppinen 044-7502791, Veikko Härkönen p. 044-7502784 tai asiakaspalvelusta p. 044-7502146.

SOTKAMON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS