Liittyminen

Liittyminen
LIITTÄMISKOHTA JA MUUT TONTTIJOHTOJA KOSKEVAT EHDOT

Liittämiskohdassa tonttijohtojen kunnossapitovastuu siirtyy vesihuoltolaitokselta liittyjälle. Kiinteistön liittämiskohta on pääsääntöisesti tontin rajalla tai välittömästi sen läheisyydessä. Liittämiskohdan määrää aina vesihuoltolaitos.

Tonttijohtojen rakentamisen liitämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos. Talosulkuventtiilin omistaa ja asentaa kustannuksellaan laitos.
Kiinteistöissä vesimittarin+ liittimet+ takaiskuventtiilin toimittaa vesilaitos, asennuksen kustantaa kiinteistön omistaja.

Alla liittymismaksutaksa:

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2022

Kunnossapito
Kiinteistöjen vesimittarit omistaa ja kunnossapitää laitos. Vesimittarin sulkuventtiilien kunnossapidosta vastaa liittyjä. Tonttijohtojen uusimisen kustantaa kiinteistön omistaja. Vesijohdon talosulkuventtiilin ja viemärin tarkastuskaivojen kunnossapito ja uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Kun vuokralainen tulee kiinteistöön

Sotkamon vesihuoltolaitos ei tee käyttösopimuksia vuokralaisen kanssa. Sopimukset tehdään ainoastaan kiinteistön omistajan kanssa ja hän vastaa kiinteistön käyttö- ja perusmaksujen maksamisesta.