Yleisiä ohjeita

Putkien jäätymiseen varautuminen

10 vuotta vanhat vesimittarit vaihtoon
Vesilaitos suorittaa yli 10 vuotta vanhojen vesimittareiden vaihtoja työohjelman puitteissa.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa:
Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos suorittaa vesimittareiden määräaikaisvaihtoja Sotkamon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 1.3. – 30.4.2020.
Mittareiden vaihtotyötä suorittavat Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen työntekijät, joilla on kuvalla varustettu henkilökortti.
Vaihtotöitä suoritetaan arkipäivisin normaalityöaikoina klo 7.30 – 15.30. Mittarin vaihdosta ei normaalitapauksessa veloiteta asiakasta, koska se sisältyy vuosittain perittävään kiinteään perusmaksuun.
Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa 15 – 30 min. Kiinteistöjen asukkaita pyydetään varaamaan mittarin vaihtajille esteetön pääsy vesimittaritilaan.
Mikäli vesimittari on sijoitettu ahtaaseen kaapistoon tai seinärakenteiden sisään siten, että tilaa vaihtotyön tekemiseen ei jää riittävästi, voi vaihtotyö jäädä tekemättä. Näissä tapauksissa asiakas on velvollinen teettämään vaihtotyön kustannuksellaan, vesilaitos toimittaa tällöinkin mittarin asiakkaalle.
Mikäli kiinteistö on tyhjillään ja mittarihuoneeseen ei pääse asennustöihin, asentajamme jättävät postilaatikkoon yhteydenottopyynnön vaihtoajan sopimista varten.
Lisätietoja Sotkamon kunnan vesilaitoksen asiakaspalvelusta p. 044-7502146 tai asentajilta p. 044-7502598 tai 044-7502791.

Yleisiä ohjeita
Talousveden muuttunut maku, väri ja haju
Ilmoitamme käyttökatkoista aina etukäteen, mikäli se vain on mahdollista. Korjaustöiden jälkeen voi vesijohdosta irrota saostumia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, esimerkiksi haju- ja värivirheitä sekä veden sameutta. Jos veden laadussa näyttää olevan vikaa, juoksuta vettä runsaasti ja tarkkaile, tapahtuuko veden laadussa muutoksia. Mikäli juoksutus ei paranna veden laatua, ilmoita asiasta vesilaitokselle (kts. henkilökunta) tai työajan ulkopuolella vikapäivystykseen (044 7502752).

Kiinteistön omat putket vaikuttavat
Veden maku, haju, ja lämpötila voivat myös muuttua veden seisoessa kiinteistön omissa putkissa. Varsinkin vanhat galvanoidut putket antavat metallimaista tai ummehtunutta makua veteen. Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole vesikatkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Veden juoksuttaminen auttaa.

Sakkaista tai harmaata vettä
Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia esim. ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Ummehtunut maku
Jos vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla ummehtunut maku. Veden juoksuttaminen auttaa.