Yleisiä ohjeita

Toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

Vesi- ja viemärilaitos

 • Varatkaa etukäteen talousvettä noin 6 tunnin tarpeeseen. Henkilöä kohden tarve on noin 6-10 litraa/vuorokausi.
 • Kun sähkökatko on päällä, välttäkää veden laskemista viemäriverkostoon.
 • Vettä on saatavilla rajallinen määrä, joten ottakaa vain tarvitsemanne määrä.
 • Vesi tulee vapaalla paineella, joten vesihanasta todennäköisesti tulee vettä, jos häiriön kesto rajoittuu 2-6 tuntiin. Vesi on myös juomakelpoista, sakkaa voi esiintyä verkostopaineen muuttumisen vuoksi.
 • Vesilaitos käyttää sähköä veden pumppaamiseen sekä veden verkostopaineen ylläpitämiseen, joten sähkökatkon sattuessa ne kotitalouden, joiden vesijohtoverkoston alueella on paineenkorotusasemia, jäävät vedettömiksi. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueella.
 • Pääsääntöisesti viemärilinjat ovat nk. viettoviemäreitä, mutta jätevedet johdetaan jäteveden pumppaamoihin ja pumppaamoiden kapasiteetti on rajallinen. Sähkökatkon aikana pumppaamoiden pumput eivät toimi ja pumppaamoiden täyttyessä jätevesi johtuu ylivuotojen kautta luontoon.
 • Käsihygieniaan kannattaa varata desinfiointiainetta tai desinfiointipyyhkeitä.

Sähkökatkon aikana välttäkää seuraavia toimintoja, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylikuormittuisi:

 • Suihkussa käyminen
 • WC huuhtelu
 • Käsitiskien tiskaaminen
 • Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

—–

Vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin mittareihin

Vesilaitos on aloittanut vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviksi mittareiksi kaduittain työohjelman puitteissa.
Vaihdosta ilmoitetaan postilaatikkoon jätettävällä ilmoituksella.
Vaihdon myötä vesilaitos havaitsee käyttöpaikoilla mahdollisesti esiintyvät etämittareista tulevat hälytykset erillisen GWP-ymäristöhallintajärjestelmän kautta, kuten mm. yli 25 litraa/tunnissa olevat vuodot, isot purskeet, mittarin jäätymiset, alhaiset lämpötilat <5 °C, ei lähetystä viimeisen 24 h aikana, alhainen paristojännite. Siinä tapauksessa vesilaitokselta otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Etäluettavilta vesimittareilta tulee lukemat automaattisesti laskutukseen joka kuukauden viimeisen päivän lukemasta.

Mittareiden vaihtotyötä suorittavat Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen työntekijät, joilla on kuvalla varustettu henkilökortti.
Vaihtotöitä suoritetaan arkipäivisin normaalityöaikoina klo 7.30 – 15.30. Mittarin vaihdosta ei normaalitapauksessa veloiteta asiakasta.
Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa 15 – 30 min. Kiinteistöjen asukkaita pyydetään varaamaan mittarin vaihtajille esteetön pääsy vesimittaritilaan.
Mikäli vesimittari on sijoitettu ahtaaseen kaapistoon tai seinärakenteiden sisään siten, että tilaa vaihtotyön tekemiseen ei jää riittävästi, voi vaihtotyö jäädä tekemättä. Näissä tapauksissa asiakas on velvollinen teettämään vaihtotyön kustannuksellaan, vesilaitos toimittaa tällöinkin mittarin asiakkaalle.
Mikäli kiinteistö on tyhjillään ja mittarihuoneeseen ei pääse asennustöihin, asentajamme jättävät postilaatikkoon yhteydenottopyynnön vaihtoajan sopimista varten.
Lisätietoja Sotkamon kunnan vesilaitoksen asentajilta ja laitosmiehiltä: Veikko Härkönen p. 044-750 2784, Timo Sirviö p. 044-750 2598, Tuomo Huttunen p. 040-194 8528 tai asiakaspalvelusta p. 044-7502146.

Yleisiä ohjeita

Talousveden muuttunut maku, väri ja haju
Ilmoitamme käyttökatkoista aina etukäteen, mikäli se vain on mahdollista. Korjaustöiden jälkeen voi vesijohdosta irrota saostumia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, esimerkiksi haju- ja värivirheitä sekä veden sameutta. Jos veden laadussa näyttää olevan vikaa, juoksuta vettä runsaasti ja tarkkaile, tapahtuuko veden laadussa muutoksia. Mikäli juoksutus ei paranna veden laatua, ilmoita asiasta vesilaitokselle (kts. henkilökunta) tai työajan ulkopuolella vikapäivystykseen (044 7502752).

Kiinteistön omat putket vaikuttavat

Veden maku, haju, ja lämpötila voivat myös muuttua veden seisoessa kiinteistön omissa putkissa. Varsinkin vanhat galvanoidut putket antavat metallimaista tai ummehtunutta makua veteen. Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole vesikatkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Veden juoksuttaminen auttaa.

Sakkaista tai harmaata vettä

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia esim. ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Ummehtunut maku

Jos vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla ummehtunut maku. Veden juoksuttaminen auttaa.