Viemärilaitos

Jätevesi johdetaan n. 120 km:n verkostoa pitkin ja 99 viemärivedenpumppaamon kautta jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamoista 25 kpl on kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Loput pumppaamot ovat viikottaisen tarkastuskäynnin piirissä.

Sotkamon jvp vesistovelvoitetarkkailu 8.3.2023