Miten saisimme lisää mielekkyyttä ja työniloa työhömme?

Innostava Sotkamo (Ismo) -hankkeen tavoitteena on opetella oman ja työyhteisön toiminnan systemaattista kehittämistä uusien kokeilujen avulla. Ohjausryhmä asetti hankkeen tavoitteeksi: Me Sotkamossa toimimme rohkeasti yhteistyössä uusia tapoja kokeillen. Esimiesten mukaan jokainen kunnan työyhteisö on jo tehnyt jotain kokeiluja ja miettinyt toimenpiteitä oman toiminnan kehittämiseen.

Sotkamon kunnan työyhteisöhanke on käynnistynyt

Odotettu Sotkamon kuntaorganisaation Arki-innovatiivisuudella yhdessä ohjautuvuutta Sotkamoon -työyhteisöhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä on koko Sotkamon kuntaorganisaation jäsenet. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan uudistumiskykyä ja kehittää arkityötä.

Tulemme kirjoittamaan blogia hankkeen tapahtumista. Voit seurata niitä täältä Sotkamon kunnan verkkosivuilta.