Ismo-hankkeella saatiin uusia ideoita ja intoa yhdessä kehittämiseen

Sotkamon kunnassa on ollut reilun vuoden ajan käynnissä Ismo-hanke, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa kunnassa rohkeaa ja innovatiivista yhdessä tekemisen kulttuuria. Hankkeella on pyritty luomaan aktiivista kehittämisen kulttuuria ja rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja työntekemiseen. Hanke on saanut Kevan työelämän kehittämisrahoitusta.

Tässä blogissa hankkeen päävastuullinen valmentaja Virpi Ilmakangas kirjoittaa ajatuksiaan hankkeesta ja kunnan johtoryhmän jäsenet Mika Kilpeläinen, Merja Ojalammi, Riikka Boren, Piia Törhönen-Sirviö ja Harri Helenius jakavat myös omia näkökulmiaan hankkeen vaikutuksista.

Miten saisimme lisää mielekkyyttä ja työniloa työhömme?

Innostava Sotkamo (Ismo) -hankkeen tavoitteena on opetella oman ja työyhteisön toiminnan systemaattista kehittämistä uusien kokeilujen avulla. Ohjausryhmä asetti hankkeen tavoitteeksi: Me Sotkamossa toimimme rohkeasti yhteistyössä uusia tapoja kokeillen. Esimiesten mukaan jokainen kunnan työyhteisö on jo tehnyt jotain kokeiluja ja miettinyt toimenpiteitä oman toiminnan kehittämiseen.

Sotkamon kunnan työyhteisöhanke on käynnistynyt

Odotettu Sotkamon kuntaorganisaation Arki-innovatiivisuudella yhdessä ohjautuvuutta Sotkamoon -työyhteisöhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä on koko Sotkamon kuntaorganisaation jäsenet. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan uudistumiskykyä ja kehittää arkityötä.

Tulemme kirjoittamaan blogia hankkeen tapahtumista. Voit seurata niitä täältä Sotkamon kunnan verkkosivuilta.