Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2023 nro 1576/2023, valitus ympäristölupa-asiassa, Sotkamon hopeakaivoksen rikastushiekka-altaan laajentamista ja vesien käsittelyä koskeva toiminnan olennainen muuttaminen, Sotkamo

Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2023 nro 1575/2023, valitus ympäristölupa-asiassa, Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentaminen, muuttaminen ja toiminnan osittainen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo.