Tietoa koronasta

Keräämme näille sivuille tietoa ja ohjeitusta koronavirukseen liittyen.  

Poikkeustilaa koskeva Sotkamon kunnan tiedottaminen löytyy kootusti sivun Ajankohtaista osiosta.

 

Sotkamon kunta vetoaa matkailijoihin, jotta he ymmärtäisivät sekä itselle että alueen omalle väestölle aiheuttamastaan vaarasta. Maakuntarajojen ylittyvässä matkustajaliikenteessä on suuri vaara, että koronavirustartunnat leviävät hallitsemattomasti ja sosiaali- ja terveydenhuolto ruuhkautuu aiheuttaen henkeen ja terveyteen kohdistuvaa vaaraa.

 

Miten suojaat itseäsi ja muita tartunnalta?

 • Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut
 • Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.
 • Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein ja käytä kodin ulkopuolella kertakäyttöpyyhkeitä.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
 • Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, pysy kotona.
 • Vältä kättelyä.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
 • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
 • Ulkona liikkuessasi pidä vähintään metrin etäisyys muihin ja vältä tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla
 • Älä osallistu ryhmäharrastuksiin, tapahtumiin tai yli 10 hengen tilaisuuksiin.
 • Tee etätöitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Älä vieraile sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden kotona.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na.

Jos olet ol­lut tai epäi­let ol­lee­si te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen hen­ki­lön kans­sa, ei tar­vit­se rea­goi­da, vaan voit elää nor­maa­lia elä­mää. Jos saa sel­keän hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, tu­lee soit­taa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Sotedigin palveluohjausmalli.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin 0295 535 535

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta STM:n Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.