Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23. päivänä tammikuuta 2022 klo 9-20

Ennakkoäänestys
järjestetään 12.–18.1.2022. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kunnanviraston kahvio, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, seuraavina aukioloaikoina:

ke–pe 12.–14.1. klo 9.00–17.00, la 15.1. klo 10.00–13.00, su 16.1. klo 11.00–14.00,
ma 17.1. klo 9.00‒17.00 ja ti 18.1. klo 9.00–20.00.

2.Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17, 88610 Vuokatti, seuraavina aukioloaikoina:

la 15.1. klo 10.00–13.00 ja su 16.1. klo 13.00–16.00.  

Pyörätuolilla pääsee edellä mainituille äänestyspaikoille.

3.Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (äänestysbussi) seuraavina aukioloaikoina:

LAUANTAI 15.1.2022

9.00–9.30 Tipasojan kylätalo, Tipasojantie 71

10.00–10.30 Ontojoki, Kuhmontie, kylätaajaman levike

11.30–12.00 Lykintö, Sapsoperäntie, Suonenvaarantien risteys

12.30-13.00 Sapsoperän kylätalo, Sapsoperäntie 107

14.00-14.30 Sumsa, Sumsantie, Lehtolantien risteys

 

SUNNUNTAI 16.1.2022

9.00–9.30 Heinis, Petäjävaarantie 11

10.00–10.30 Suovaara, Viertola, Suovaarantie 57

11.00–11.30 Paakki, Paakkitalo, Alatalontie 1

12.00–13.00 Pohjavaara, Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155

 

MAANANTAI 17.1.2022

9.00–9.30 Juurikkalahti, Ekokympin aluekeräyspiste, Nurmestie 104

10.00–10.30 Maanselkä, Komulanlammentie 2a

11.00–11.30 Vaarankylä, Vesikkotie, Rönkön levike

12.00–12.30 Tuhkakylä, Tuhkalantien ja Jormasjärventien risteys

13.30–14.00 Tarvaisen kauppa, Laakajärventie 206

15.00–15.30 Kontinjoen koulu, Kontinjoentie 6a

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 11.1.2022 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle, os. Keskusvaalilautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo,
puh. 086155811.  Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Äänestyspaikat
Sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00–20.00

001 Akkoniemi                   Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti virastotalon puolelta

002 Kirkonkylä                   Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1

003 Vuokatti                      Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17

004 Naapurinvaara            Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15a

 

Sotkamossa 28. joulukuuta 2021

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Virkkunen
puheenjohtaja