Ilkanmäentien ympäristön asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

MRA 27 §:n mukaan nähtävänä 15.4.-15.5.2019

Kaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaan nähtävänä 15.4.-15.5.2019 välisen ajan Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä internet –sivuilla www.sotkamo.fi.

Asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee korttelia 830, korttelin 831 tontteja 1 ja 6 sekä näihin rajoittuvia katu- virkistys- ja paikoitusalueita. Suunnittelualue sijaitsee laskettelurinteiden ala-aseman ympäristössä Ilkanmäentien varrella. Kaavamuutoksen keskeisempänä tarkoituksena on selvittää maankäytön tehostamisen ja korkeamman rakentamisen edellytykset suunnittelualueella.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus asemakaavaehdotuksesta 15.5.2019 mennessä kaavoitus- ja mittaustoimistoon,  Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

 Sotkamo 12.4.2019

Ympäristö- ja tekninen lautakunta