Ilmoitus ympäristölupahakemuksen kuulutuksesta

Eläinsuoja tilalle Huuskola 765-405-29-35.

Antti-Jussi Lukkari hakee ympäristölupaa eläinsuojalle tilalla Huuskola 765-405-29-35. Kuulutus on nähtävänä Sotkamon kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 5.10. – 5.11.2018 välisen ajan.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä samana aikana Sotkamon kunnanvirastolla ympäristövalvontatoimistossa (Markkinatie 1).
Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava 5.11.2018 mennessä osoitteella Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse,
kirjaamo@sotkamo.fi. Lisätietoja: ympäristötarkastaja Taina Huttunen puh. 040-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Sotkamo 5.10.2018
Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta