Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla ( MRL 7§ )

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnanliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä ( kaavoituskatsaus ).

Kaavoituskatsaus 2017

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitön tä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla ( MRL 7§ ). Kaavoituskatsaus on nähtävänä Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistossa, kirjastossa ja kunnan internet –sivuilla.

Sotkamo 27.1.2017

Kunnanhallitus