Kuntavaalit 2021

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄT JA EHDOKASHAKEMUKSET

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. päivänä huhtikuuta 2021.
Kuntavaaleissa 2021 valitaan Sotkamon kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuutetuille varavaltuutettuja puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli enintään 40 ehdokasta.

Hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00.
Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen klo 12.00.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ja keskusvaalilautakunnan jäsenet ottavat vastaan puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia 8.3.2021 klo 12.00–15.00 ja 9.3.2021 klo 12.00–16.00 Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Sotkamossa 23.2.2021

SOTKAMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Virkkunen                           Päivi Huotari
puheenjohtaja                             sihteeri