Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupa, Nivunkangas

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 31.8.2022 § 109 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Sotkamon Murskeosuuskunnalle tiloille Komula 765-405-10-53 ja Nivunkangas 765-408-21-78. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus on julkaistu 2.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.9.2022.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.9.-10.10.2022 Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 10.10.2022.

 

Lisätietoja:

Teija Härkönen

Sotkamon kunta,

ympäristötarkastaja

teija.harkonen(a)sotkamo.fi

p. 044 750 2179

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Lupapäätös; ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.8.2022 § 109