Kuulutus

Ampumaradan ympäristölupa, Vuokatti Sport Resort Oy

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 31.8.2022 § 110 myöntänyt ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Vuokatti Sport Resort Oy:lle ampumaratatoimintaa varten. Päätös sisältää ratkaisun YSL 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus on julkaistu 2.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.9.2022.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.9.-10.10.2022 Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 10.10.2022.

 

Lisätietoja:

Teija Härkönen

Sotkamon kunta,

ympäristötarkastaja

teija.harkonen(a)sotkamo.fi

p. 044 750 2179

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Lupapäätös; ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.8.2022 § 110