Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 26.4.2023 § 208 hyväksynyt ympäristönsuojelualain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista tilalla Viitala 765-405-18-141.

Tämä kuulutus on julkaistu 28.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 28.4.-5.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 5.6.2023.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätös 26.4.2023 § 208