Kuulutus

Päätös YSL 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Pyykkönen Yhtiöt Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 4.5.2023 § 1 / 2023 päätöksen Pyykkönen Yhtiöt Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa Veikontiellä ajalla 2.5.-30.6.2023.

Tämä kuulutus on julkaistu 5.5.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 5.5.-12.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 12.6.2023.

Sotkamossa 5.5.2023

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätös 4.5.2023 § 1 / 2023