KUULUTUS

PÄÄTÖS YSL 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA, PURKUMERKKI OY

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 15.5.2023 § 2 / 2023 päätöksen Purkumerkki Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Emäntäkoulun purkuhankkeen murskaustoiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää ajalla 18.5.-30.6.2023.

Tämä kuulutus on julkaistu 16.5.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 23.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 16.5.-22.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 22.6.2023.

Sotkamossa 16.5.2023

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätös Purkumerkki Oy