Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Suomen Tehopurku Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 16.5.2023 § 3 / 2023 päätöksen Suomen Tehopurku Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Sotkamon lukion purkuhankkeen murskaustoiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää ajalla 26.6.-9.7.2023, ma-pe klo 8-18.

Tämä kuulutus on julkaistu 17.5.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 24.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.5.-23.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 23.6.2023.

Sotkamossa 17.5.2023

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ilmoituspäätös, Suomen Tehopurku Oy