Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Päätös on nähtävillä 10.9.-11.10.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa.

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.9.2019 § 106 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:lle kiinteistöille Tuupala (765-405-62-2) ja Kukkosuo (765-405-43-16).

Maa-aineslupa myönnettiin maa-ainesten ottamiseen 15 vuoden ajaksi 300 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölupa myönnettiin kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ja samalla myönnettiin YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä 10.9.-11.10.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 11.9.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 11.10.2019.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA