Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

M.J.Moilanen Oy ja Ontojoen koneasema, tila Tervo 765-401-5-67

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.10.2019 § 119 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan M.J.Moilanen Oy:lle ja Ontojoen koneasemalle tilalle Tervo 765-401-5-67 ja tehnyt kielteisen päätöksen samojen toimijoiden ympäristölupahakemuksesta tilalle Tervo.

Päätös on nähtävillä 29.10.-29.11.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 30.10.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 29.11.2019.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 29.10.2019

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta