Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

M.J.Moilanen Oy, kiinteistö 765-405-30-15

 Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.10.2019 § 120 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan M.J.Moilanen Oy:lle kiinteistöille Tolola (765-405-30-15).

Maa-aineslupa myönnettiin maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi 100 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ympäristölupa myönnettiin kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle, sekä murskattujen lajikkeiden varastoimiselle. Ympäristölupa myönnettiin myös kierrätysasfaltin betonin, tiilen sekä kantojen murskaukselle sekä kierrätyskelpoisten ja puhtaiden maa-ainesten jalostamiselle, seulomiselle ja varastoimiselle.

Päätös on nähtävillä 29.10.-29.11.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 30.10.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 29.11.2019.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 29.10.2019

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta