Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.5.2018 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §: mukaisen ympäristöluvan Pekka Haapalainen Ky:lle tilalle Paljakka 765-405-18-113.

Maa-aineslupa myönnettiin kalliokiviaineksen ottamiseen 10 vuoden ajaksi 95 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölupa myönnettiin louhintaan ja murskaukseen.

Päätös on nähtävillä 31.5.-2.7.2018 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo (2.kerros).

Päätöksen antopäivä on 1.6.2018. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 2.7.2018.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 31.5.2018

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta