Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Ympäristölupa YIT Infra Oy:lle tilalle Yrttimäki 765-401-37-4

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.2.2019 § 24 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan YIT Infra Oy:lle tilalle Yrttimäki 765-401-37-4.

Maa-aineslupa myönnettiin maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi 110 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölupa myönnettiin kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ja samalla myönnettiin YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä 28.2.-1.4.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 1.3.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 1.4.2019.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 28.2.2019

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta