Kuulutus meluilmoituksesta

Sotkamon kunta

Sotkamon kunta on jättänyt 18.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Vuokatin Mustolan kentällä järjestettävää ulkoilmakonserttia to 18.8.2022.

Ilmoituksen tekijä

Sotkamon kunta

Markkinatie 1

88600 Sotkamo

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 21.7.-11.8.2022 Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kunnan kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 11.8.2022 (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Vs. ympäristötarkastaja Teija Härkönen puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen, puh. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamossa 21.7.2022

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Meluilmoitus