Kuulutus meluilmoituksesta

Kainuun Ruokapalvelut Oy

Kainuun Ruokapalvelut Oy on jättänyt 15.5.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee välillä 15.6.-26.8.2023 satunnaisina perjantai- ja lauantai-iltoina järjestettäviä ulkoilmakonsertteja ravintola Messin terassilla.

Ilmoituksen tekijä

Kainuun Ruokapalvelut Oy

Kainuuntie 14

88600 Sotkamo

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutuksen julkaisupäivä on 17.5.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.5.-7.6.2023 Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kunnan kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 7.6.2023 (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen, puh. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamossa 17.5.2023

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Meluilmoitus