Kuulutus meluilmoituksesta

Tiger Production Oy

Tiger Production Oy on jättänyt 17.5.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitusta on täydennetty 22.5.2023. Ilmoitus koskee kesäteatterinäytöksiä Marjex-stadionilla ajalla 5.7.-1.8.2023. Esitykset alkavat ilmoituksen mukaisina päivinä klo 18.00 (paitsi 16.7. ja 29.7. klo 15) ja päättyvät viimeistään klo 21.00.

Ilmoituksen tekijä:
Tiger Production Oy
Salmelantie 43 E 2
88600 Sotkamo

Kuulutuksen julkaisupäivä
Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.5.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5.-13.6.2023 Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kunnan kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 13.6.2023 (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen, puh. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamossa 23.5.2023

YMPÄRISTÖ -JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Melu-ja-tarinailmoituslomake_Tiger Production Oy