Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Porsasjuhla Ravintola Messissä 20.7-22.7.2018

Ympäristötarkastaja on tehnyt 28.6.2018 viranhaltijapäätöksen Kamrad Catering Oy:n/Ravintola Messin ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Porsasjuhlia Ravintola Messissä 20.7-22.7.2018.

Päätöksen antopäivä 2.7.2018.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 29.6. -1.8.2018 Sotkamon kunnan kirjastossa, osoite Markkinatie 1, Sotkamo.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Sotkamossa 29.6.2018

Sotkamon kunnan ympäristö ja tekninen lautakunta