Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Warner Music Finland Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 15.7.2022 § 4 / 2022 päätöksen Warner Music Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee ulkoilmakonserttia + harjoituksia Sotkamon kunnan pesäpallostadionilla ajalla 15.-16.7.2022.

Kuulutus päätöksestä julkaistaan Sotkamon kunnan internetsivuilla 15.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.7.2022.

Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä Sotkamon kunnanvirastolla 15.7.-22.8.2022, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 22.8.2022.

 

Sotkamossa 15.7.2022

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA