Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Sotkamon kunta

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 21.7.2022 § 5 / 2022 päätöksen Sotkamon kunta, kulttuuritoimen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Marjex-stadionilla järjestettävää ulkoilmakonserttia 24.7.2022.

Kuulutus päätöksestä julkaistaan Sotkamon kunnan internetsivuilla 21.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.7.2022.

Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä Sotkamon kunnanvirastolla 21.7.-29.8.2022, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 29.8.2022.

 

Sotkamossa 21.7.2022

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA