Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Kainuun Ruokapalvelut Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 25.7.2022 § 6 / 2022 päätöksen Kainuun Ruokapalvelut Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee ravintolan terassilla järjestettäviä ulkoilmakonsertteja ajalla 27.6.-27.8.2022.

Kuulutus päätöksestä julkaistaan Sotkamon kunnan internetsivuilla 25.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 1.8.2022.

Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä Sotkamon kunnanvirastolla 25.7.-31.8.2022, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 31.8.2022.

 

Sotkamossa 25.7.2022

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA