Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Ravintola Messi 19.5.-20.5.2018

Ympäristötarkastaja on tehnyt 14.5.2018 viranhaltijapäätöksen Kamrad Catering Oy:n/Ravintola Messin ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilma tapahtumaa Ravintola Messissä 19.5.-20.5.2018.

Päätöksen antopäivä 16.5.2018.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 15.5. -15.6.2018 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, Sotkamo.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Sotkamossa 15.5.2018

Sotkamon kunnan ympäristö ja tekninen lautakunta