Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Kuljetuspolar Oy, 765-401-26-29

ASIA

Kuljetuspolar Oy on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanottoa, murskausta ja läjitystä sekä muun rakennusjätteen välivarastointia, lajittelua ja edelleen toimittamista käsittelypaikkoihin. Ympäristölupaa haetaan Sotkamon kunnassa kiinteistölle Ruokola 765-401-26-29.

HAKIJA

Kuljetuspolar Oy

Lastaajantie 6

88600 Vuokatti

Yhteyshenkilö: Jari Vattulainen, puh.0400 685 023, jari.vattulainen@kuljetuspolar.fi

Y-tunnus: 0195020-0

KUVAUS TOIMINNASTA

Betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanotto, murskaus ja läjitys sekä muun rakennusjätteet välivarastointi, lajittelu ja toimittaminen edelleen käsittelypaikkoihin. Murskattavat ainekset läjitetään pääosin alueen 1 eteläosaan noin nykyisen läjityksen tasolle, laskennallinen määrä noin 15 000 m3 eli noin 40 000t. Osa voidaan vielä alueelta maarakennuskohteisiin. Murskaus kaikilla jakeilla alle 90 mm palakokoon. Aluetta 2 käytetään lähinnä muun kuin murskattavan rakennusjätteen lajitteluun kierrätystä varten. Murskaus kauhamurskaimella kerran vuodessa, kesto 1-2-kk. Pääsääntöisesti talvikautena, yleensä tammi-helmikuussa. Toiminta-aika murskaukselle ma-pe klo 6-22, ei viikonloppuisin. Kuljetukset sekä alueen 2 rakennusjätteiden lajittelu ma-pe klo 6-22, hyvin satunnaisesti lauantaisin klo 7-16. Tarvittaessa rakennusjätteitä voidaan lajitella ja /tai välivarastoida myös alueella 1.

Toiminnoille on jo olemassa ympäristölupa, mutta uutta lupaa haetaan, koska alueen koko muuttuu olennaisesti.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä ajalla 4.3. – 2.4.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa (Markkinatie 1, 2. kerros, Sotkamo).

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 2.4.2019 mennessä (postiosoite:Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Ympäristö- ja tekninen lautakunta