Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Vuokatti Safaris Oy:n ympäristölupa koskien koiratarhaa

 ASIA

Vuokatti Safaris Oy on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien koiratarhan ympäristölupaa Sotkamon kunnassa kiinteistöllä Tutkimusasema 765-401-26-26.

HAKIJA

Vuokatti Safaris Oy

Hyvölänkyläntie 1

88610 Vuokatti

Yhteyshenkilö: Samuli Junttila, 040 734 8514, samuli@vuokattisafaris.com

Y-tunnus: 1908282-7

KUVAUS TOIMINNASTA

Vuokatti Safaris Oy muuttaa entisen tutkimusasemakiinteistön luontomatkailukeskukseksi. Yritys järjestää luontoretkiä ja aktiviteettejä Vuokatin alueen matkailijoille. Ympäristölupaa haetaan keskukseen sijoitettavalle rekikoiratarhalle. Koiratarha on tällä hetkellä osoitteessa Hyvölänkyläntie 1, 88610 Vuokatti, ja tarkoitus on siirtää toiminta osoitteeseen Kipinäntie 16, 88600 Sotkamo. Yrityksellä on voimassa oleva ympäristölupa nykyiselle koiratarhalle. Tarhalla on koiria 87 kpl.

Sijainti  kartta

TIEDOT OLENNAISISTA PÄÄSTÖISTÄ

Koirat haukkuvat ajoittain niitä ulkoilutettaessa ja kun niitä otetaan tarhasta reen eteen. Varsinainen toiminta eli valjakkoajelut on äänetöntä ja ympäristöystävällistä. Lisäksi toiminta painottuu talvisesonkiin ja päiväaikaan. Toiminnassa on aina painotettu koirien kouluttamista ja riittävää liikuntaa. Lisäksi urokset kastroidaan joka myös rauhoittaa laumaa. Koiratarhan rakenteilla voidaan vaikuttaa tarvittaessa melutasoon.

Koiratarhat siivotaan päivittäin ja ulosteet kerätään betonirakenteiseen katettuun siilorakennukseen, joka on valmiina alueella. Siilorakennus on tarpeeksi tilava, jotta kompostia voidaan kypsyttää kaksi vuotta. Kompostia sekoitetaan koneellisesti ja siihen sekoitetaan turvetta ja purua. Turve pitää kompostin hajuttomana. Kompostia syntyy vuodessa alle 10 m3. Koiratarha perustetaan murske-/sorapohjalle ja tarhojen hiekat vaihdetaan muutaman vuoden väliajoin.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 28.6. ja 29.7. – 9.8.2019 kunnanvirastolla (os. Markkinatie 1). Kunnanviraston sulkuaikana hakemusasikirjat ovat nähtävillä Sotkamon kunnan kirjastossa (os. Markkinatie 1).

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 9.8.2019 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 040 750 2491, harri.helenius@sotkamo.fi

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA